Vastgoed beheer

Een gespecialiseerde verhuurmakelaar uit uw regio neemt contact met u op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

BEL ONS

AanhuurprocedureVerhuurprocedure

Na een succesvolle verhuurbemiddeling

Kunt u er voor kiezen het beheer van uw pand of portefeuille uit te besteden aan Premium Housing. Beheer van Premium Housing betekent dat u totaal ontzorgd wordt. U heef geen omkijken meer naar uw woning of vastgoedportefeuille. De makelaars van Premium Housing zijn het hele jaar door bereikbaar en kunnen adequaat handelen indien noodzakelijk. Daarbij houden wij bij alle beslissingen uw van te voren besproken rendementsdoelstellingen in de gaten. Wij bieden financieel, administratief, technisch en pro-actief beheer als volgt:

Administratief beheer

Wij verzorgen voor u alle noodzakelijke correspondentie met huurders en  instanties. Daarnaast dragen wij zorg voor de communicatie omtrent de jaarlijkse huurverhoging en brengen uw huurders hier tijdig van op de hoogte.

Financieel beheer

Wij incasseren de huurpenningen en storten deze naar u door na aftrek van de beheerkosten. Indien noodzakelijk zetten wij een incassotraject in, indien er niet of niet tijdig wordt betaald. Uiteraard nadat wij de nodige herinneringen en aanmaningen hebben verstuurd.

Technisch beheer

Voor het technische beheer kunnen uw huurders rechtstreeks terecht bij de makelaar die voor de tot standkoming van de huurovereenkomst heeft gezorgd. Hij of zij weet precies hoe de situatie was tijdens de incheck  van de woning en kan daardoor uw zaken adequaat behartigen. Tevens is de makelaar in het bezit van een sleutel van uw woning, zodat hij te allen tijde uw woning kan betreden. Na inspectie wordt in overleg met u een gespecialiseerde servicemonteur ingeschakeld. Dit kan een door u aangewezen professional zijn of een monteur uit ons eigen netwerk. Na de uitvoering van de werkzaamheden zal de betreffende makelaar controle op de uitvoering van de werkzaamheden uitvoeren.

Proactief beheer

Twee maal per jaar voeren wij een inspectie uit in uw verhuurde woning. Hierbij besteden wij ook aandacht aan eventueel te verrichten groot onderhoud.

Minimaal drie maanden voordat de huurovereenkomst afloopt nemen wij contact op met de huurder. Wij initiëren een eventuele verlenging dan wel gaan wij, met uw toestemming, tijdig op zoek naar een nieuwe huurder. Dit vanuit de rendementsdoelstelling om onnodige leegstand te voorkomen.

Indien de huurovereenkomst beëindigd wordt begeleiden wij de uitcheck en voeren een grondige eindinspectie uit. Tijdens deze inspectie wordt de woning gecontroleerd op schade, schoonmaak en indien tuin aanwezig, tuinonderhoud. Eventuele gebreken die te verhalen zijn op de huurder handelen wij in overleg met u af en verrekenen de gemaakte kosten met de borgsom.

Tijdens inspectiebezoeken en de uitcheck zal er gelet worden op zaken die groot onderhoud gerelateerd zijn.

Beheer bij Premium Housing samengevat:
  • Incasso van de huurpenningen
  • Monitoring rendementsdoelstelling
  • Monitoring van betalingen
  • Eerste aanspreekpunt voor uw huurder bij calamiteiten
  • Initiëren van herstel en/of reparatiewerkzaamheden uitgevoerd door onze professionele partners, of door u aangewezen bedrijven.
  • Financiële afhandeling welke worden verrekend met uw beheernota.
  • Uitvoeren van inspectiebezoeken twee maal per jaar
  • Initiëren en incasseren van de jaarlijkse huurverhoging
  • Facturatie aan bedrijven indien uw woning wordt aan gehuurd door een bedrijf
Tarieven beheer

Voor beheertaken wordt per maand 6% exclusief BTW van de maandhuur in rekening gebracht. Dit wordt per maand achteraf verrekend. Vanzelfsprekend ontvangt u per maand een afrekening met een specificatie. Voor begeleiding van groot onderhoud en technisch beheer waarbij aanwezigheid van een van onze medewerkers vereist is, wordt een uurtarief gehanteerd van € 45,00 excl. BTW.