Huis verhuren aan expats

Een gespecialiseerde verhuurmakelaar uit uw regio neemt contact met u op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

BEL ONS

AanhuurprocedureVerhuurprocedure

Waarom huis verhuren aan expats?

Circa 75% van de particuliere verhuurders geven er de voorkeur aan hun huis of appartement tijdelijk te verhuren aan expats. De reden is duidelijk: Men wil er zeker van zijn dat de huurder uiteindelijk weer weg gaat. De kans dat een expat lang zal blijven is zeer klein.

Daarnaast gaat men ervan uit dat de gebruikelijke vijf hoofddoelstellingen van verhuurders bij verhuur aan expats gerealiseerd kunnen worden.

Deze vijf belangrijkste doelstellingen voor verhuurders zijn:
1.Een betrouwbare huurder met een goed inkomen;
2.Een fatsoenlijke huurder die het gehuurde goed onderhoudt
3.Geen leegstand;
4.Een zo hoog mogelijk rendement
5.Een periode van verhuur die past bij de beschikbaarheid van de woning

De volgorde van belangrijkheid is voor iedere verhuurder verschillend.
De vraag is echter of een expat altijd een betere huurder zal zijn dan een Nederlander.

Het klopt dat verhuren van een woning aan expats veel voordelen heeft maar toch zijn er zeker zaken waar de verhuurder rekening mee gehouden moet worden.

 

Hoog opgeleid, hoog inkomen?

Een voordeel is dat expats over het algemeen hoog opgeleide mensen zijn met een goede baan en dus een hoog inkomen. Dit inkomen kan stabiel zijn. Dit is prettig want het is aannemelijk dat de huur (op tijd) betaald gaat worden. Er is echter ook een grote groep expats die alleen een “nul uren” contract hebben. Mogelijk geven de drie laatste loonstroken het idee dat er voldoende inkomen is om de huurverplichtingen na te komen maar de kans dat de huurder eerder vertrekt dan overeengekomen is aanwezig als zij minder uren kunnen werken dan verwacht. Deze expat biedt geen enkele garantie betreffende doelstelling 1,3 en dus ook 4.

Gevolgen van een diplomatenclausule

Laten we ervan uitgaan dat de expat met een hoog en stabiel inkomen uw woning huurt. De kans dat deze hoogopgeleide expat een diplomatenclausule bedingt bij aanvang van de huurovereenkomst is meer dan 90%. Indien de huurder voortijdig door zijn werkgever wordt overgeplaatst is er dan wettelijk bepaald dat deze expat zijn huurovereenkomst voortijdig mag opzeggen. Het aantal expats die gebruik maken van de diplomatenclausule is circa 20%. Echter het zal je als verhuurder maar overkomen. Er zit dan niets anders op dan weer te starten met het zoeken naar een nieuwe huurder. Dit brengt de doelstellingen 3,4 en 5 in gevaar.

Diverse culturen

De ene expat is de andere niet. Dat is nogal logisch omdat we in de expatwereld te maken hebben met een grote diversiteit aan culturen.
Met name de expats die afkomstig zijn uit de exotische landen leven anders. Logisch, in hun thuisland leven zij hoofdzakelijk buiten en in Nederland worden zij door de weersomstandigheden gedwongen om hoofdzakelijk binnen te leven. Daarnaast neemt de huurder uit de ene cultuur het minder nauw dan een huurder uit de andere cultuur. Hierbij bedoelen we met name het fatsoenlijk omgaan met andermans woning en spullen. Met name als er gemeubileerd wordt verhuurd is dit gegeven risico verhogend. Uiteraard is er ook een grote groep expats die wel zuinig blijkt om te gaan met andermans spullen. Om dit risico verhogende factoor te kunnen beoordelen heeft de verhuurmakelaar wel een gedegen ervaring nodig met buitenlandse huurders. Dit aandachtspunt zou doelstelling 1 en 4 in gevaar kunnen brengen.

Verder

De tijdelijke verhuurder wenst vaak dat de huurovereenkomst wordt afgesloten rechtstreeks met de werkgever van de expat. Dit gebeurd echter nog maar zelden. Werkgevers zien graag dat de nieuwe medewerker zelf tekent voor de huurovereenkomst en dus ook aansprakelijk is. Daarnaast kan een rechtstreekse huurovereenkomst met de werkgever verre van ideaal zijn, immers mag de werkgever dan zelf bepalen wie en hoeveel mensen hij in de woning plaatst en hoe vaak er  bewonerswisselingen kunnen wisselen. Dit gegeven kan wel voorkomen worden door de juiste artikelen in de huurovereenkomst op te nemen.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat de regels voor het verhuren in Nederland zeer streng zijn. Het hanteren van de juiste  regelgeving omtrent verhuur is om die reden een onontkoombaar. Een ervaren en gespecialiseerde verhuurmakelaar houdt hier rekening mee en zoekt naar de huurder die het beste past bij de wensen van de verhuurder en zeker niet naar een huurder die het eerste aangeeft te willen huren. De ervaren verhuurmakelaars van Premium Housing beschikken over het juiste netwerk en hebben relevante kennis in huis. Soms komen zij samen met de klant tot de conclusie dat huis verhuren aan expats niet zaligmakend is en een Nederlander een prima huurder kan zijn die past bij de gestelde doelstellingen.

Een huis verhuren aan expats via de makelaars van Premium Housing begint bij het aanvragen van een vrijblijvend en informatief gesprek.

huis verhuren expats