Huis verhuren

Een gespecialiseerde verhuurmakelaar uit uw regio neemt contact met u op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

BEL ONS

AanhuurprocedureVerhuurprocedure

Er kunnen verschillende reden zijn waarom u uw woning zou willen of kunnen verhuren.

Grof weg zijn er vijf verschillende type verhuurders:
 1. Investeerders met meer dan 2 woningen
 2. Stellen die gaan samenwonen
 3. Vertrekkende expats (werknemers die door hun werkgever tijdelijk worden uitgezonden naar het buitenland).
 4. Emigranten
 5. Huiseigenaren met een te koop staande woning

U gaat een vastgoedportefeuille opbouwen en streeft naar een zo hoog mogelijk rendement?

Het aantal investeerdersclubs groeit de laatste 3 jaar enorm. Een logisch gevolg van de lage rente op spaargelden en de fluctuatie van opbrengsten van aandelen en obligatie portefeuilles.

Winstgevende bedrijven besluiten een deel van hun winst te investeren in stenen. Particuliere beleggers (clubs) besluiten woningen voor de verhuur aan te kopen, als voorziening ten behoeve van pensioenopbouw. Want ook de zekerheden betreffende pensioenvoorzieningen zijn weggevallen.

Deze groep huizen verhuurders zijn gebaat bij nette huurders die de intentie hebben lang te willen huren en op zoek zijn naar een woning waar zij voor onbepaalde tijd kunnen wonen.  Het aanbieden van gestoffeerde woningen biedt de basis voor een snelle verhuur en dus weinig leegstand. Het is bewezen dat vrije sector woningen waarbij geen stoffering is aangebracht en dus “kaal” worden opgeleverd meer leegstand kennen. Van oudsher worden deze huizen aangeboden door verkoopmakelaars die verhuur als nevendienst aanbieden. Daar waar gespecialiseerde verhuurmakelaars worden ingezet blijkt het rendement hoger te zijn. Enerzijds omdat zij door ervaring de investeerder kunnen begeleiden middels advies naar een hoger rendement, anderzijds omdat zij een nette huurder niet alleen beoordelen op een gedegen inkomen maar ook andere criteria mee laten wegen in het gunnen van de woning aan een huurder.

De makelaars van Premium Housing beschikken over relevante kennis en ervaring om de investeerder volledig te ontzorgen en te ondersteunen vanaf het moment van aankoop tot aan het moment dat de huurder wordt ingecheckt. Daarnaast bestaat de mogelijk het beheer uit te besteden.

Heeft u reeds een vastgoedportefeuille en wenst u deze bij een gespecialiseerde verhuurmakelaar onder te brengen? Of bent u van plan een portefeuille op te bouwen? De verhuurmakelaars van Premium Housing zijn u graag van dienst en nodigen u geheel vrijblijvend uit voor een persoonlijk adviesgesprek.

U gaat samenwonen en wilt uw huis verhuren?

Een derde van de huishoudens in Nederland is een eengezinshuishouden. Van deze groep gaat jaarlijks 20% samenwonen. Toch blijft het percentage een gezinshuishoudens gelijk. Dat komt omdat een zelfde percentage besluit alleen te gaan wonen.

Van de groep die besluit te gaan samenwonen bezit 50% een koopwoning. Hiervan besluit 75 % om hun woning of appartement in ieder geval in het eerste jaar aan te houden en kiezen om die reden voor het verhuren van hun huis.

Reden hiervan is tweeledig. Enerzijds is er dan een terugkeermogelijkheid mocht het samenwonen geen goede keuze zijn geweest. Anderzijds besluiten veel startende stellen de woning aan te houden als eventuele pensioenvoorziening. Ook komt het regelmatig voor dat de koopwoning “onder water” staat en verkopen op korte termijn alleen zal lukken met de zekerheid van een restschuld.

De huurwoningen die vanuit deze groep de huurmarkt bereiken zijn meestal gemeubileerd. Immers hebben samenwoners één inventaris over.

Gaat u samenwonen en overweegt u uw woning te verhuren dan is het aan te raden u te laten informeren over de diverse verhuurmogelijkheden, de verhuurmarkt en de do’s en don’ts in verhuurland. Neem contact op met Premium Housing en laat u adviseren.

U wordt door uw werkgever uitgezonden naar het buitenland en wilt uw huis verhuren

Vanaf eind 2014 zien we een grote stijging van werknemers die voor een periode van 1 tot 4 jaar worden uitgezonden naar het buitenland.

Bent u een vertrekkende expat dan heeft u de keuze om uw woning te verkopen, lange tijd leeg te laten staan of te verhuren. Verkopen garandeert dat u bij terugkomst zelf op zoek moet naar een huurwoning. Leegstand is voor een lange periode niet goed voor het huis en de eventuele tuin en daarnaast een soort van kapitaalvernietiging.  De meeste vertrekkende expats kiezen voor het tijdelijk verhuren van hun huis met een zogenaamde diplomatenclausule. Deze clausule kan ervoor zorgen dat u, onder bijzondere omstandigheden, de huurovereenkomst voortijd kunt opzeggen en dus weer aanspraak kunt maken op uw woning.

U kunt uw woning zowel gemeubileerd als gestoffeerd aanbieden. Mogelijk kiest u zelf voor een gemeubileerde woning in het land waar u naar uitgezonden wordt. In dat geval is het aannemelijk dat u uw huis in Nederland gemeubileerd wenst te verhuren. Kiest u voor een gestoffeerd huis in het buitenland dan neemt u uw inventaris mee en wordt uw huis in Nederland ook gestoffeerd aangeboden. In beide gevallen adviseren wij u de huurwoning zo goed onderhouden achter te laten. Een hoge kwaliteit van opleveringsniveau van een huurhuis trekt over het algemeen ook “nettere” huurders aan.

Gaat u voor langere tijd weg dan is het raadzaam om het beheer uit te besteden. Aan de professionele verhuurmakelaars van Premium Housing kunt u het beheer uit besteden, zodat u zorgeloos in het buitenland kunt verblijven.

Wat houdt beheer in?

De beheerder zal een aantal malen per jaar een inspectiebezoek uitvoeren. Uiteraard om te constateren hoe de huurder omgaat met uw woning, maar ook om te checken of er groot onderhoud gepleegd dient te worden. Een makelaar aan wie u het beheer uitbesteed zal tevens het eerste aanspreekpunt zijn voor de huurder. Maakt de huurder melding van een gebrek dan zal de makelaar uw huis bezoeken en ervoor zorgen dat het euvel wordt opgelost. Ook zal hij onderzoeken of de eventuele schade toe te wijzen is aan de huurder. Die dan uiteraard voor de kosten zal opdraaien.  Ook incasseert de beheerder de huur en zal indien deze (niet) op tijd betaald wordt maatregelen nemen en de huurder hierop aanspreken. Indien nodig wordt er een incassoprocedure opgestart.

De bij Premium Housing aangesloten verhuurmakelaars verhuren veel woningen van vertrekkende expats en kunnen om die reden zeer gericht en vanuit diverse praktijksituaties adviseren.

U vertrekt naar het buitenland en wilt uw huis verhuren

Emigreren en toch niet alle schepen achter u verbranden. Of het maken van die lang gewenste wereldreis. In beide situaties kan het verhuren van uw huis een goede oplossing zijn om uw woning veilig achter te laten. Veelal worden de huizen van emigranten en wereldreizigers gemeubileerd verhuurd en het beheer uitbesteed aan de verhuurmakelaar.

Uiteraard is het van belang dat u met een gerust gevoel kunt vertrekken. Om die reden is het verstandig om ruim van te voren te starten met de oriëntatie op verhuurmogelijkheden. Een verhuurmakelaar met het juiste netwerk van huurders die tijdelijke woonruimte zoeken is een eerste  vereiste. Maar ook een verhuurmakelaar die begrijpt dat u een beeld wilt hebben van uw uiteindelijk huurder en in het verhuurproces een moment inplant voor een kennismaking. Dit zorgt ervoor dat u zorgeloos met uw buitenland avontuur kunt starten. Wacht dus niet tot het laatste moment met het verhuren van uw huis. Het vinden van de huurder die bij u en uw situatie past heeft soms wat langer tijd nodig.

Het verhuren van uw huis tijdens uw verblijf in het buitenland heeft drie voordelen

 • Uw huis wordt verwarmd en onderhouden
 • Een eventuele tuin wordt onderhouden
 • Verhuren levert (zak)geld op

Uiteraard zult u wel stil moeten staan bij zaken als belastingen, banken en verzekeringen. De verhuurmakelaars van Premium Housing kunnen u hierover informeren.

U heeft tijdelijk twee woningen, waarvan één niet door u bewoond en u wilt uw huis verhuren

Het komt regelmatig voor dat de oude woning nog niet verkocht is als de nieuwe woning wordt opgeleverd. Het verhuren van uw huis biedt dan uitkomst.

Enerzijds kunt u met de inkomsten uit verhuur van uw te koop staande woning de lasten geheel of gedeeltelijk dekken. Afhankelijk van de hoogte van uw hypotheek is het zelfs mogelijk een huur te ontvangen die hoger is dan uw hypotheeklast. Op deze wijze kunt u een slechte periode in de woningmarkt overbruggen.

Anderzijds heeft u tijdelijk de feitelijke zorg voor uw oude woning niet meer. Uw huurders zorgen namelijk voor het onderhoud van de woning en een eventuele tuin. Dat scheelt u tijd en energie. Mocht u besluiten uw huis in de verkoop te laten tijdens de verhuur dan “verkoopt” uw huis veel beter als het bewoond wordt. Huurders zorgen er namelijk voor dat er gestookt wordt en dat er “sfeer” in huis is. U kunt ook besluiten de woning tijdelijk uit de verkoop te halen om deze na de verhuurperiode weer opnieuw voor de verkoop aan te bieden. Met name huizen die al langer dan een jaar in de verkoop staan zijn uiteindelijk gebaat bij het uit de verkoop halen van de woning. Uiteraard met als doel de woning na verloop van tijd weer “vers” opnieuw aan te bieden.

Het verhuren van uw woning terwijl deze in de verkoop blijft staan kan met een leegstandswet vergunning. Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente.

Kenmerken van verhuren via de leegstandswet zijn:

 1. Verhuur is voor een minimale periode van 6 maanden
 2. De verhuurder heeft na 6 maanden de mogelijkheid om de huur op te zeggen, rekening houdend met een opzegtermijn van 3 maanden.
 3. De huurder moet verkoopbezichtigingen toelaten.
 4. U mag niet zijn ingeschreven op het adres

Niet alle huurwoningzoekenden staan open voor een huis welke met een leegstandswetvergunning wordt verhuurd. Met name het risico dat na 6 maanden ieder moment de huur kan worden opgezegd kan een reden zijn om niet voor uw huurwoning te kiezen. Maar ook wordt het als inbreuk op de privacy beschouwd als er regelmatig bezichtigingen zullen plaatsvinden. De huurprijs van een woning die via de leegstandswet wordt verhuurd is om bovenstaande redenen iets lager.

Toch is er vraag naar woningen die op deze voorwaarden worden verhuurd. Er zijn voldoende zoekers die voor 3 tot 9 maanden een woning zoeken en eventuele bezichtigingen niket als een belemmering beschouwen.

Wat moet u regelen indien u uw te koop staande woning die tijdelijk wilt verhuren?

 1. Een verhuurmakelaar contacten die gespecialiseerd is in tijdelijke verhuur;
 2. Toestemming vragen aan uw geldverstrekker;
 3. Vergunning aanvragen bij uw gemeente;
 4. Contact opnemen met uw verzekeraar;
 5. De juiste huurovereenkomst gebruiken;

De bij Premium Housing aangesloten makelaars kunnen u informeren over verhuren van uw woning onder de leegstandswet en u ondersteunen bij bovenstaande te regelen zaken.

Huis verhuren